Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1764/32/2019/RK

Usnesení: 1764/32/2019/RK
Materiál: RK-32-2019-02

Rada kraje
schvaluje

poskytnout finanční příspěvek v rámci Výzvy „IT VYBAVENÍ PRO NEMOCNICE KRAJE VYSOČINA A ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBU KRAJE VYSOČINA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-32-2019-02, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz