Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1770/32/2019/RK

Usnesení: 1770/32/2019/RK
Materiál: RK-32-2019-07

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2019-07, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz