Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1777/32/2019/RK

Usnesení: 1777/32/2019/RK
Materiál: RK-32-2019-14

Rada kraje
schvaluje

  • prodloužení termínu odvodu z fondu investic do rozpočtu kraje u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, pro rok 2019 do 10. 12. 2019;
  • změnu plánu investic na rok 2019 u Domova pro seniory Třebíč, Manž. Curieových, příspěvkové organizace dle materiálu RK-32-2019-14, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz