Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1802/32/2019/RK

Usnesení: 1802/32/2019/RK
Materiál: RK-32-2019-38

Rada kraje
bere na vědomí

Zápis č. 3/2019 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-32-2019-38, př. 1;

rozhoduje

ukládá

  • oddělení hospodářské správy vyřadit majetek dle materiálu RK-32-2019-38, př. 1 z majetkové evidence;
  • odboru ekonomickému odepsat pohledávky uvedené v materiálu RK-32-2019-38, př. 1 z účetnictví kraje.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz