Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1809/32/2019/RK

Usnesení: 1809/32/2019/RK
Materiál: RK-32-2019-45

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-45, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 466-59/2019 z pozemku KN par. č. 1504/36  v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Krupá;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

  • rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-45, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 466-59/2019  z pozemku KN par. č. 1504/36 v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Krupá;
  • rozhodnout nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-45, př. 2, oddělené geometrickým plánem číslo 466-59/2019  z pozemků KN par. č. 132/1, par. č. 132/6, par. č. 1491/39  v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu z vlastnictví obce Dolní Krupá do vlastnictví Kraje Vysočina.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz