Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1810/32/2019/RK

Usnesení: 1810/32/2019/RK
Materiál: RK-32-2019-46

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-46, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 700-563/2015 z pozemku KN par. č.  1115/1  v k. ú. Rouchovany z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

  • rozhodnout převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-46, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 700-563/2015  z pozemku KN par. č. 1115/1 v k. ú. Rouchovany  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany;
  • rozhodnout nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-46, př. 2, oddělený geometrickým plánem číslo 700-563/2015  z pozemku KN par. č. 1110/1 v k. ú. Rouchovany z vlastnictví obce Rouchovany do vlastnictví Kraje Vysočina.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz