Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1821/32/2019/RK

Usnesení: 1821/32/2019/RK
Materiál: RK-32-2019-57

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. 1628/5 o výměře 42 m2 a par. č. 1628/6 o výměře 67 m2 v katastrálním území a obci Čechtín z vlastnictví  Kraje Vysočina do vlastnictví obce Čechtín;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

  • převést darem pozemky par. č.  par. č. 1628/5 o výměře 42 m2 a par. č. 1628/6 o výměře 67 m2 v katastrálním území a obci Čechtín z vlastnictví  Kraje Vysočina do vlastnictví obce Čechtín;
  • nabýt darem pozemek par. č. 1670 o výměře 66 m2 v katastrálním území a obci Čechtín z vlastnictví obce Čechtín do vlastnictví Kraje Vysočina.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz