Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1828/32/2019/RK

Usnesení: 1828/32/2019/RK
Materiál: RK-32-2019-64

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-32-2019-64, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz