Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1833/33/2019/RK

Usnesení: 1833/33/2019/RK
Materiál: RK-33-2019-02

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 635 489 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 209 964 a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 425 525 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 120 051 Kč u Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Pořízení nového firewallu" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 250 000 Kč u Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Wifi - zajištění vnitřní konektivity školy" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 55 474 Kč a "Příspěvek na provoz" o částku 12 236 Kč u Domova ve Zboží, příspěvkové organizaci na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Zabezpečení datové sítě v Domově ve Zboží, p.o." v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 197 728 Kč u České zemědělské akademii v Humpolci, střední školy na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Sítě a bezpečnost pro Českou zemědělskou akademii v Humpolci, střední školu" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost".Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz