Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1836/33/2019/RK

Usnesení: 1836/33/2019/RK
Materiál: RK-33-2019-05

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (zkráceně BISON, z. s.) dle materiálu RK-33-2019-05, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz