Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1845/33/2019/RK

Usnesení: 1845/33/2019/RK
Materiál: RK-33-2019-14

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2019-14, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz