Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1846/33/2019/RK

Usnesení: 1846/33/2019/RK
Materiál: RK-33-2019-15

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-33-2019-15, př. 1, RK-33-2019-15, př. 2, RK-33-2019-15, př. 3, RK-33-2019-15, př. 4 a RK-33-2019-15, př. 5.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz