Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1864/33/2019/RK

Usnesení: 1864/33/2019/RK
Materiál: RK-33-2019-33

Rada kraje
rozhoduje

schválit smlouvu o prodeji projektové dokumentace na stavbu silnice II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat za cenu 1 094 897,54 Kč včetně DPH dle materiálu RK-33-2019-33, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz