Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1866/33/2019/RK

Usnesení: 1866/33/2019/RK
Materiál: RK-33-2019-35

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí stavby "II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba" pro stavební objekt:

  • SO 401 Úprava venkovního vedení 1 x 22 kV - E.ON Distribuce v km 0,275 u SO 101 dle materiálu RK-33-2019-35, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz