Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1873/33/2019/RK

Usnesení: 1873/33/2019/RK
Materiál: RK-33-2019-42

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít se Zemědělským družstvem Velký Beranov, EUROFARMS JIHLAVA s.r.o., AGRO družstvem vlastníků Puklice a Josefem Sklenářem dodatky k uzavřeným pachtovním smlouvám v  rozsahu a za podmínek dle materiálů RK-33-2019-42, př. 1, RK-33-2019-42, př. 2, RK-33-2019-42, př. 3 a RK-33-2019-42, př. 4.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz