Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1885/33/2019/RK

Usnesení: 1885/33/2019/RK
Materiál: RK-33-2019-54

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými  za podmínek dle materiálu RK-33-2019-54, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz