Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1893/33/2019/RK

Usnesení: 1893/33/2019/RK
Materiál: RK-33-2019-62

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol dle materiálu RK-33-2019-62, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz