Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1917/34/2019/RK

Usnesení: 1917/34/2019/RK
Materiál: RK-34-2019-09

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-34-2019-09, př. 1 a RK-34-2019-09, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz