Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1918/34/2019/RK

Usnesení: 1918/34/2019/RK
Materiál: RK-34-2019-10

Rada kraje
bere na vědomí

splnění všech podmínek u dotčených žadatelů pro poskytnutí stipendia ve výši 50 tis. Kč pro každého stipendistu uvedeného v materiálu RK-34-2019-10, př. 1 pro akademický rok 2019/2020.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz