Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1926/34/2019/RK

Usnesení: 1926/34/2019/RK
Materiál: RK-34-2019-18

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 239 680 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 239 680 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-34-2019-18, př. 17;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci  o částku 239 680 Kč z důvodu administrace projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-34-2019-18, př. 17;

ukládá

odboru analýz a podpory řízení a odborům krajského úřadu a ředitelům příspěvkových organizací dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-34-2019-18, př. 17 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektů radě kraje k informaci;

bere na vědomíKrajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz