Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1933/34/2019/RK

Usnesení: 1933/34/2019/RK
Materiál: RK-34-2019-25

Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebním záměrem na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2019-25, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz