Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1935/34/2019/RK

Usnesení: 1935/34/2019/RK
Materiál: RK-34-2019-27

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Transformace Domova Háj III. – Chotěboř - stavební práce" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-34-2019-27, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-34-2019-27, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz