Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1938/34/2019/RK

Usnesení: 1938/34/2019/RK
Materiál: RK-34-2019-29

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-34-2019-29, př. 1 a RK-34-2019-29, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz