Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2000/33/2020/RK

Usnesení: 2000/33/2020/RK
Materiál: RK-33-2020-04

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-33-2020-04, př. 1 a RK-33-2020-04, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz