Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2022/33/2020/RK

Usnesení: 2022/33/2020/RK
Materiál: RK-33-2020-25
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál je neveřejný z důvodů ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz