Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2028/33/2020/RK

Usnesení: 2028/33/2020/RK
Materiál: RK-33-2020-31

Rada kraje
schvaluje

monitorovací zprávu projektu „Od myšlenky k výrobku 2“ dle materiálu RK-33-2020-31, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-33-2020-31, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz