Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2020-15: Zvýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2019 – rozpočtová opatření

RK-01-2020-15.pdf, RK-01-2020-15pr01.xls , RK-01-2020-15pr02.xls

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-01-2020-15
Název Zvýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2019 – rozpočtová opatření
Zpracoval J. Kopecká
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh 2
Popis problému

Usnesením č. 2065/36/2019/RK pověřila rada kraje Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor ekonomický rozhodováním o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 11. 12. 2019 do 31. 12. 2019 s tím, že radě kraje bude v měsíci lednu 2020 předložen přehled o použití poskytnutých dotací.

Kraj obdržel v období od 11. 12. 2019 do 31. 12. 2019 tyto účelově určené prostředky:

1. Splátky zápůjček od příspěvkových organizací kraje

Na účet Kraje Vysočina byly připsány finanční prostředky:

 • ve výši 2 500 000 Kč od Nemocnice Havlíčkův Brod - splátka zápůjčky poskytnuté na projekt „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“;
 • ve výši 1 040 000 Kč od Nemocnice Pelhřimov – splátka zápůjčky poskytnuté na „Vybavení zrekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení Nemocnice Pelhřimov“.

2. Dotace z Ministerstva zdravotnictví (MZ)

Na účet Kraje Vysočina byly připsány finanční prostředky z MZ:

 • dotace ve výši 1 330 034 Kč pro nemocnice zřizované krajem na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - lékařů (ÚZ 35015) dle materiálu RK-01-2020-15, př. 2.

3. Dotace z Ministerstva zemědělství (MZe)

Na účet Kraje Vysočina byly připsány finanční prostředky z MZe:

 • dotace ve výši 321 340 Kč pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 na realizaci programu "Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic" (ÚZ 29331);
 • dotace ve výši 1 193 950 Kč pro Českou zemědělskou akademii v Humpolci, střední školu na stroje a zařízení pro zemědělské obory pro rok 2019 (ÚZ 29501);
 • dotace ve výši 1 476 581 Kč pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč na vybavení laboratoří pro veterinární obory pro rok 2019 (ÚZ 29501).

4. Dotace z Ministerstva kultury (MK)

Na účet Kraje Vysočina byly připsány finanční prostředky z MK:

 • dotace ve výši 58 000 Kč pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě na nákup dvou plaket Josefa Kadlece a skulptury Romana Podhrázského (ÚZ 34949);
 • dotace ve výši 200 000 Kč pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov na nákup historického motocyklu Jawa 350/360, policejní speciál, verze pro SNB tzv. "nanuk" (ÚZ 34949).

5. Dar od Sberbank CZ a.s.

Na účet Kraje Vysočina byly připsány finanční prostředky:

 • finanční dar ve výši 50 000 Kč od Sberbank CZ a.s.

6. Finanční prostředky přijaté od jiných institucí

Na účet Kraje Vysočina byly připsány finanční prostředky od obcí: 

 • v celkové výši 112 950 Kč jako pokuty za správní delikty a z kontrol vysokorychlostního vážení u obcí;
 • dotace od čtyř krajů v celkové výši 200 000 Kč (kraj Karlovarský, Středočeský, Jihomoravský a Hlavní město Praha) na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet 2019.

7. Vrácení dotace na Ministerstvo zdravotnictví (MZ)

Z účtu Kraje Vysočina byly odeslány finanční prostředky na MZ:

 • vratka dotace ve výši 103 500 Kč od Nemocnice Jihlava (ÚZ 35015) z důvodu změny rozhodnutí č. 1730269/2017/VLP/RM/ROZ - II. (rehabilitační a fyzikální medicína);
 • vratka dotace ve výši 6 000 Kč od Nemocnice Jihlava (ÚZ 35015) z důvodu změny rozhodnutí č. 1630328/2016/VLP/RM/ROZ - II. (anesteziologie a intenzivní medicína);
 • vratka dotace ve výši 1 284 od Nemocnice Nové Město na Moravě (ÚZ 35019) z důvodu změny rozhodnutí č. 1920096/2019/ONP/RM/ROZ - II. (ošetřovatelská péče v chirurgických oborech).

8. Vrácení dotace na Ministerstvo kultury (MK)

Z účtu Kraje Vysočina byly odeslány finanční prostředky na MK:

 • vratka dotace v celkové výši 271 000 Kč od Muzea Vysočiny Jihlava (ÚZ 34940) z důvodu nečerpání dotací z programu 13451 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO); projekt 134D5120000234, projekt 134D5120000235, projekt 134D5120000236, projekt 134D5120000237. Firma, která byla pro realizaci vybrána prostřednictvím veřejné zakázky Ministerstvem vnitra, nebyla schopna v průběhu roku 2019 zabezpečit realizaci akce.
Návrh řešení

Ekonomický odbor radě kraje navrhuje:

 • vzít na vědomí přijaté finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 11. 12. 2019 do 31. 12. 2019 dle materiálu RK-01-2020-15;
 • schválit rozpočtová opatření dle materiálů RK-01-2020-15, př. 1 a RK-01-2020-15, př. 2;
 • schválit změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálů RK-01-2020-15, př. 1 a RK-01-2020-15, př. 2.

Přijetím těchto účelových prostředků bude zdrojová i výdajová část rozpočtu kraje na rok 2019 povýšena o celkovou částku 8 101 071 Kč.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS souhlasí s navrženým usnesením.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR souhlasí s navrženým usnesením.

Odbor informatiky

 OI souhlasí s navrženým usnesením.

Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví souhlasí s navrženým usnesením.

Návrh usnesení bere na vědomí

přijaté finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 11. 12. 2019 do 31. 12. 2019 dle materiálu RK-01-2020-15;

schvaluje
Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz