Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-04: Vyhlášení a harmonogram devátého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“

RK-04-2018-04.pdf

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-04-2018-04
Název Vyhlášení a harmonogram devátého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“
Zpracoval K. Svobodová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 0
Popis problému

Kraj Vysočina pořádá devátý ročník soutěže určené pro žáky a žákyně základních škol a  víceletých gymnázií Kraje Vysočina „Poznej Vysočinu“. Soutěž proběhne pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka, a to ve dvou kolech. Cílem soutěže je zvýšit povědomí žáků o Kraji Vysočina.

Soutěž bude mít následující harmonogram:

 • Přihlášky do soutěže formou krátkého e-mailu zasílaly školy do 31. prosince 2017 na e-mailovou adresu svobodova.k@kr-vysocina.cz.

  První kolo soutěže:

 • Soutěžní otázky do prvního kola spolu se správnými odpověďmi budou zaslány osobě pověřené organizací soutěže v dané škole elektronickou formou dne 1. února 2018.
 • První kolo soutěže proběhne na všech školách v Kraji Vysočina v termínu od 1. – 28. února 2018. V tomto období jednotliví vyučující zadají v rámci jedné vyučovací hodiny dle svého výběru žákům test.
 • Hodnocení provádí jednotliví vyučující, škola nominuje jednoho nejlepšího žáka a jednu nejlepší žákyni (2 výherce), kteří reprezentují školu v druhém kole soutěže.

  Druhé kolo soutěže:

 • Druhé kolo proběhne dne 16. března 2018 na Krajském úřadě Kraje Vysočina, Žižkova 57 v Jihlavě, a to v budově B (kongresový sál + zasedací místnosti B 3.15 + B 3.16)
 • První tři výherci soutěže obdrží hodnotné věcné ceny (darovací smlouvy budou řešeny zvláštním materiálem do RK).
 • Čtyřicet výherců soutěže se zúčastní dvoudenní návštěvy Prahy spojené se zajímavým kulturním programem (v rámci tohoto programu bude účastníkům hrazeno ubytování, stravování, vstupenky).

   

  Přehled aktivit + časový harmonogram:

  Registrace do soutěže                                                                    do 31. prosince 2017

  Distribuce otázek a správných odpovědí do škol                            1. února 2018

  První kolo soutěže                                                                           1. – 28. února 2018

  Nominace 1 žáka a 1 žákyně za školu do krajského kola               do 1. března 2018

  Druhé kolo soutěže                                                                          16. března 2018

  Exkurze do hlavního města Prahy                                                   18. - 19. května 2018

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana doporučuje radě kraje vyhlásit devátý ročník soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-04-2018-04, schválit harmonogram devátého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-04-2018-04, rozhodnout financovat výdaje se zajištěním devátého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-04-2018-04.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá připomínky k navrhovanému usnesení.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení vyhlašuje

devátý ročník soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-04-2018-04;

schvaluje

harmonogram devátého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-04-2018-04;

rozhoduje

financovat výdaje se zajištěním devátého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu

RK-04-2018-04.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz