Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-06: Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů

RK-04-2018-06.pdf

Číslo materiálu 6
Číslo jednací RK-04-2018-06
Název Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
Zpracoval Z. Kadlec, D. Marek
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh 0
Popis problému

Kraj Vysočina každoročně organizuje významnou celorepublikovou konferenci-workshop "Správní řád v praxi krajských úřadů". V letošním roce organizujeme již dvanáctý ročník, a to v termínu 8.  - 9. 3. 2018 v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina a EA Business Hotelu Jihlava.

Konference si za dobu svého trvání získala již velké renomé a prestiž a každoročně se jí účastní cca 150 hostů z celé České republiky, každoročně se účastní i někteří členové Vlády České republiky.

Tento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu schválení jednorázového pořízení propagačních předmětů nad rámec limitů stanovených Směrnicí pro nakládání s propagačními předměty. Propagační předměty jsou určeny pro účastníky konference-workshopu "Správní řád v  praxi krajských úřadů". Oprávněnou osobou k použití propagačních předmětů je ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec. Jedná se o pořízení materiálů a předmětů v celkové výši max. 20 tisíc Kč (sortiment papírové záznamníky, propisky, flashdisky, propagační brožury o Kraji Vysočina).

Pořízení propagačních předmětů bude hrazeno z prostředků kapitoly Krajský úřad, § 6172 – Činnost regionální správy. Tyto prostředky jsou získané výběrem účastnického poplatku za výše uvedenou konferenci.

Návrh řešení

Doporučujeme radě kraje schválit jednorázové pořízení propagačních předmětů nad rámec limitů stanovených Směrnicí pro nakládání s propagačními předměty. Propagační předměty jsou s určením pro účastníky konference-workshopu "Správní řád v praxi krajských úřadů". Oprávněnou osobou k použití propagačních předmětů je ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec. Jedná se o pořízení materiálů a propagačních předmětů v celkové výši 20 tisíc  Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí.

Oddělení hospodářské správy

Oddělení hospodářské správy nemá k návrhu materiálu připomínky.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu materiálu připomínky.

Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor sekretariátu hejtmana nemá k návrhu materiálu připomínky.

Návrh usnesení schvaluje

jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-04-2018-06.

Odpovědnost Grémium ředitele
Termín 31. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz