Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-20-2019-41: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

RK-20-2019-41.pdf

Číslo materiálu 41
Číslo jednací RK-20-2019-41
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
Zpracoval H. Hošková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší žádost ředitele Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov (dále též „škola“) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.

V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/19 o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 podala škola žádost o souhlas s vyřazení, nepotřebného majetku.

Dne 26. 2. 2019 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném hmotném majetku. Jedná se o Škodu Felicii kombi LXI, poznávací značka PEH 44-98, inventární číslo 0200026, rok pořízení 2003, pořizovací cena 322 300 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

Automobil nemá platnou technickou kontrolu. Byl vyřazen z provozu 17. 12. 2015 a SPZ odevzdána do depozitu. Škola ho nadále využívala jako učební pomůcku pro automobilové obory. V současné době se již k odborné praxi nevyužívá. Není provozuschopný, vykazuje extrémní korozi karosérie, některé řídící jednotky jsou nefunkční. Byl nabídnut od 8. 3. 2019 prostřednictvím Portálu PO a na webových stránkách kraje ostatním organizacím zřizovaných Krajem Vysočina k dalšímu využití. Žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem, proto škola navrhuje jeho ekologickou likvidaci.

Návrh řešení

OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením Škody Felicie kombi LXI, poznávací značka PEH 44-98, inventární číslo 0200026, rok pořízení 2003, pořizovací cena 322 300 Kč, zůstatková cena 0 Kč., způsobem navrženým Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov dle materiálu RK-20-2019-41.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
Termín 30. 10. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz