Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-59: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť

RK-21-2019-59.pdf

Číslo materiálu 59
Číslo jednací RK-21-2019-59
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
Zpracoval H. Hošková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší žádost ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť (dále též „škola“) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.

V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/19 o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 podala škola žádost o souhlas s vyřazení, nepotřebného majetku.

Dne 3. 6. 2019 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném hmotném majetku. Jedná se o ocelovou roštovou rampu pořízenou v roce 2009, pořizovací cena 407 082 Kč, evidenční číslo 2192. Rampa byla zařazena jako technické zhodnocení komplexu budov v celkové pořizovací ceně majetku 66 533 342 Kč. 

Škola realizuje v rámci schválené akce ve finančním plánu veřejnou zakázku – rekonstrukce zpevněných ploch před vstupem do budovy. V projektové dokumentaci je zahrnuto odstranění rampy, která architektonicky nezapadá do renovovaného prostoru.

Ocelová roštová rampa byla nabídnuta od 13. 6. 2019 prostřednictvím Portálu PO a na webových stránkách kraje ostatním organizacím zřizovaných Krajem Vysočina k dalšímu využití. Žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina o ni neprojevila zájem, proto škola navrhuje v rámci stavebních prací plošinu demontovat stavební firmou, která bude zakázku realizovat. Cenu z prodeje plošiny odečte zhotovitel z ceny zakázky.

Návrh řešení

OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením ocelové roštové rampy pořízené v roce 2009, pořizovací cena 407 082 Kč, evidenční číslo 2192, způsobem navrženým Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Třešť dle materiálu RK-21-2019-59.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
Termín 31. 10. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz