Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-38: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

RK-25-2018-38.pdf

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-25-2018-38
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
Zpracoval H. Hošková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší žádost ředitele Obchodní akademie, Vyšší odborné školy a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava (dále též „škola“) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.

V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 09/11 ze dne 13. 12. 2011 a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 19. 6. 2018 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném majetku. Jedná se o osobní automobil Ford Tourneo Connect, registrační značka 3J8 0419, rok výroby 2007, inventární číslo 12735, pořizovací cena 237 881 Kč, zůstatková cena 23 785 Kč.

Osobní automobil byl v organizaci využíván k přepravě zaměstnanců, žáků a k dopravě materiálu mezi jednotlivými pracovišti školy. Na základě schváleného plánu čerpání investičního fondu, bylo zakoupeno vozidlo nové. Tím se stal osobní automobil pro školu nepotřebným. Od 20. 6. 2018 byl automobil nabídnut prostřednictvím Portálu PO a na webových stránkách ostatním organizacím zřizovaných Krajem Vysočina, žádná organizace o něj neprojevila zájem. Na základě zpracovaného posudku odbornou firmou a s přihlédnutím k cenám obvyklým, byla stanovena prodejní cena vozidla na 35 000 Kč. Škola navrhuje nabídnout automobil k prodeji.

Návrh řešení

OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením automobilu Ford Tourneo Connect, registrační značka 3J8 0419, rok výroby 2007, inventární číslo 12735, pořizovací cena 237 881 Kč, zůstatková cena 23 785 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií, Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou, Střední odbornou školou služeb a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu RK-25-2018-38.

 

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz