Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2019-60: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola stavební Třebíč

RK-33-2019-60.pdf

Číslo materiálu 60
Číslo jednací RK-33-2019-60
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola stavební Třebíč
Zpracoval H. Hošková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší žádost ředitele Střední školy stavební Třebíč (dále též „škola“) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.

V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19  podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 11. 10. 2019 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném hmotném majetku. Jedná se o  automobil Škoda Fabia, poznávací značka 1J6 5587, inventární číslo DHM/0000202, rok pořízení 2002, pořizovací cena 369 200 Kč, zůstatková cena 1 Kč.

Automobil má platnou technickou kontrolu, je provozuschopný, ale značně opotřebený. Je nutná velká oprava. V září 2019 byl nahrazen novým vozidlem. Od 21. 10. 2019 byl nabídnut prostřednictvím Portálu PO a na webových stránkách kraje ostatním organizacím zřizovaných Krajem Vysočina k dalšímu využití. Žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem. Škola navrhuje nabídnout automobil k prodeji prostřednictvím autobazaru, v případě nezájmu jeho ekologickou likvidaci.

Návrh řešení

OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením automobilu Škoda Fabia, poznávací značka 1J6 5587, inventární číslo DHM/0000202, rok pořízení 2002, pořizovací cena 369 200 Kč, zůstatková cena 1 Kč, způsobem navrženým Střední školou stavební Třebíč dle materiálu RK-33-2019-60.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Střední škola stavební Třebíč
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz