Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2019-30: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

RK-34-2019-30.pdf

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-34-2019-30
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
Zpracoval H. Procházková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší žádost ředitelky Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí (dále též „škola“) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.

V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19  podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 27. 9. 2019 rozhodla písemně ředitelka školy o nepotřebném hmotném majetku. Jedná se o  traktor Zetor 5211, poznávací značka ZR 86-40, inventární číslo 59500000000, rok pořízení 1992, pořizovací cena 222 420 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

Traktor sloužil k výuce autoškoly, je značně opotřebený, karoserie je zkorodovaná, dochází k úniku provozních kapalin a vyžaduje generální opravu motoru a převodovky .

Od 27. 9. 2019 byl nabídnut prostřednictvím Portálu PO a na webových stránkách kraje ostatním organizacím zřizovaných Krajem Vysočina k dalšímu využití. Žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem. Škola navrhuje nabídnout traktor k prodeji za nejvyšší možnou nabídku.

Návrh řešení

OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením traktoru Zetor 5211, poznávací značka ZR 86-40, inventární číslo 59500000000, rok pořízení 1992, pořizovací cena 222 420 Kč, zůstatková cena 0 Kč, způsobem navrženým Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí dle materiálu RK-34-2019-30.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz