Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2020-50: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

RK-35-2020-50.pdf

Číslo materiálu 50
Číslo jednací RK-35-2020-50
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
Zpracoval H. Hošková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší žádost Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou (dále též škola) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.

V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19  podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 12. 10. 2020 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném majetku. Jedná se o Vzduchotechnické zařízení,  inventární číslo DHM0000161, rok pořízení 1995, pořizovací cena 262 500 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

Vzduchotechnické zařízení je morálně zastaralé a dlouhodobě nebylo využíváno. V průběhu rekonstrukce elektroinstalace v dílenských prostorách bylo demontováno a nabídnuto prostřednictvím Portálu PO a na webových stránkách kraje ostatním organizacím zřizovaných Krajem Vysočina k dalšímu využití. Žádná organizace o ně neprojevila zájem. Škola navrhuje jeho ekologickou likvidaci.

Návrh řešení

OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením Vzduchotechnického zařízení, inventární číslo DHM0000161, rok pořízení 1995, pořizovací cena 262 500 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-35-2020-50.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz