Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-04: Stanovení termínů zasedání zastupitelstva kraje na 1. pololetí roku 2021

RK-37-2020-04.pdf

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-37-2020-04
Název Stanovení termínů zasedání zastupitelstva kraje na 1. pololetí roku 2021
Zpracoval I. Šteklová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 0
Popis problému

Na 1. pololetí roku 2021 nebyly dosud stanoveny termíny zasedání zastupitelstva kraje. Tyto předkládáme v návrhu řešení.

Návrh řešení

Navrhujeme stanovit termíny pro zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina na 1. pololetí roku 2021, a to:

  •   9. 2. 2021 (úterý), začátek v 10.00 hodin
  • 23. 3. 2021 (úterý), začátek v 10.00 hodin
  • 11. 5. 2021 (úterý), začátek v 10.00 hodin
  • 15. 6. 2021 (úterý), začátek v 10.00 hodin
Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

návrhy termínů jednání dle materiálu RK-37-2020-04;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí stanovení termínů na 1. pololetí roku 2021 dle materiálu RK-37-2020-04.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 6. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz