Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-16: Souhlas s uzavřením dodatků ke smlouvám o výpůjčce sbírkových předmětů a smluv o výpůjčkách - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

RK-37-2020-16.pdf, RK-37-2020-16pr01.pdf , RK-37-2020-16pr02.pdf , RK-37-2020-16pr03.pdf , RK-37-2020-16pr04.pdf , RK-37-2020-16pr05.pdf , RK-37-2020-16pr06.pdf , RK-37-2020-16pr07.pdf , RK-37-2020-16pr08.pdf , RK-37-2020-16pr09.pdf

Číslo materiálu 16
Číslo jednací RK-37-2020-16
Název Souhlas s uzavřením dodatků ke smlouvám o výpůjčce sbírkových předmětů a smluv o výpůjčkách - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Zpracoval J. Komínová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 9
Popis problému

Radě kraje je předkládán návrh na udělení souhlasu s uzavřením tří dodatků ke smlouvám o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním a tří smluv o výpůjčce sb. předmětů.

Ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace požádal o udělení souhlasu s uzavřením dodatku č. 1 (viz RK-37-2020-16, př. 1) ke smlouvě o výpůjčce (viz RK-37-2020-16, př. 2), dále dodatku č. 1 (viz RK-37-2020-16, př. 3) ke smlouvě o výpůjčce (viz RK-37-2020-16, př. 4) a dodatku č. 1 (viz RK-37-2020-16. př. 5) ke smlouvě o výpůjčce (viz RK-37-2020-16, př. 6). Výše uvedenými třemi smlouvami o výpůjčce jsou půjčovány sbírkové předměty ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace do expozic na Hradě Kámen, který je pobočkou Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace. S ohledem na plánovanou rekonstrukci hradu a  tvorbu nových expozic je doba výpůjčky prodloužena pouze o  jeden rok, a to do 31. 12. 2021. V dodatku RK-37-2020-16, př. 1 jsou hned v úvodu vypsány tři sbírkové předměty, jelikož dne 11.  března 2019 došlo k trvalému vrácení těch zbývajících, které byly uvedeny ve smlouvě o výpůjčce.

Již od roku 2010 jsou v muzejní expozici v Domě Valdštejnů v Brtnici, která byla realizována v rámci dotačního projektu „Brtnická stezka – přírodou ke kulturní promenádě“, vystaveny sbírkové předměty vypůjčené ze sbírky jihlavského muzea. Jedná se o výpůjčku habánské keramiky, která dokládá působení habánů v Brtnici. A proto je oboustranný zájem o uzavření nové smlouvy (viz RK-37-2020-16, př. 7), která zajistí pokračování této výpůjčky do 31. 12. 2025.

V renesanční tvrzi v Kamenici u Jihlavy je od roku 2006 v expozici vystaveno 22 ks sbírkových předmětů tvořících velmi podstatnou část expozice. Zájem je o pokračování výpůjčky do 31.  12.  2025, a proto jihlavské muzeum připravilo novou smlouvu (viz RK-37-2020-16, př. 8).

Od roku 2015 je na výstavu ve Strážnici, která je jedním z výstupů projektu NAKI – Tradiční lidový oděv na Moravě, vypůjčeno 18 sbírkových předmětů a dvě kopie z textilní podsbírky. Jedná se o typické oděvní součástky tzv. pajerského kroje, který byl lidovým oděvem německého jazykového ostrova. Na konci roku bude několik předmětů vráceno, ale u 13 sbírkových předmětů je oboustranný zájem o pokračování výpůjčky, a proto je předkládána nová smlouva o výpůjčce (viz RK-37-2020-16, př. 9), a to do 31. 12. 2025.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 souhlasit s uzavřením dodatků dle materiálů RK-37-2020-16, př. 1; RK-37-2020-16, př. 3 a RK-37-2020-16, př. 5 a smluv o výpůjčce dle materiálů RK-37-2020-16, př. 7; RK-37-2020-16, př. 8 a RK-37-2020-16, př. 9. Výpůjčky sbírkových předmětů jsou v souladu se Zřizovací listinou Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace.

Všechny expozice splňují bezpečnostní a klimatické podmínky podle současných požadavků.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením dodatků dle materiálů RK-37-2020-16, př. 1; RK-37-2020-16, př. 3  a RK-37-2020-16, př. 5 a smluv o výpůjčce dle materiálů RK-37-2020-16, př. 7; RK-37-2020-16, př. 8 a RK-37-2020-16, př. 9.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (22. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz