Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-44: Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Dodávka řešení sdíleného emailu pro organizace Kraje Vysočina včetně technické podpory“

Neveřejný materiál:
Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

RK-37-2020-44.pdf, RK-37-2020-44pr01.docx , RK-37-2020-44pr02.docx , RK-37-2020-44pr03.docx , RK-37-2020-44pr04.docx , RK-37-2020-44pr05.docx , RK-37-2020-44pr06.xlsx , RK-37-2020-44pr07.xlsx , RK-37-2020-44pr08.pdf

Číslo materiálu 44
Číslo jednací RK-37-2020-44
Název Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Dodávka řešení sdíleného emailu pro organizace Kraje Vysočina včetně technické podpory“
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 8
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor informatiky, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Termín 31. 5. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz