Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0131/02/2019/RK

Usnesení: 0131/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-47
Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci č. 5 k projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV. dle materiálu RK-02-2019-47, př. 1 a žádost o platbu dle materiálu RK-02-2019-47, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz