Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1607/25/2018/RK

Usnesení: 1607/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-03
Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 870 800 Kč,
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 500 000 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 201 000 Kč,
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 191 100 Kč,
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 600 000 Kč

  za účelem krytí investičních způsobilých výdajů projektu „Standard ICT 2018“;

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 976 800 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 400 000 Kč,
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 260 300 Kč

  za účelem krytí provozních způsobilých výdajů projektu „Standard ICT 2018“;

 • změnu investičních plánů u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v souvislosti s realizací projektu „Standard ICT 2018“ dle materiálu RK-25-2018-03, př. 1;
ukládá

ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina postupovat při realizaci projektu „Standard ICT 2018“ v souladu s pravidly pro poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2018-03, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz