Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1609/25/2018/RK

Usnesení: 1609/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-12
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2018-12, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz