Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1612/25/2018/RK

Usnesení: 1612/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-06
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 4 019 177 Kč (ÚZ 35019 ve výši 855 871 Kč a ÚZ 35015 ve výši 3 163 306 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 878 408 Kč,
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 916 764,50 Kč,
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 1 024 004,50 Kč,
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 97 500 Kč,
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 1 102 500 Kč,

  určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-25-2018-06, př. 1;

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném snížení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) o vratku účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 24 602 Kč (ÚZ 35019) původně určenou pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 24 602 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz