Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1615/25/2018/RK

Usnesení: 1615/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-09
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních účelových darů pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-25-2018-09, př. 1RK-25-2018-09, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz