Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1625/25/2018/RK

Usnesení: 1625/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-21
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 466 707,80 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina .Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz