Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1630/25/2018/RK

Usnesení: 1630/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-26
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-25-2018-26, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Koberovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-25-2018-26, př. 2 v k. ú. a obci Koberovice z vlastnictví obce Koberovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
  • převést darem pozemky dle materiálu RK-25-2018-26, př. 1 v k. ú. a obci Koberovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Koberovice.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz