Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1638/25/2018/RK

Usnesení: 1638/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-32
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Muzeum Vysočiny Pelhřimov – stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-25-2018-32, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-25-2018-32, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-25-2018-32, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz