Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1640/25/2018/RK

Usnesení: 1640/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-35
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením průmyslového plochého pletacího stroje CK 35 se stojanem, výroba Brother, Japonsko. Pořízeného v roce 1991, inventární číslo PS-a-64-1, pořizovací cena 141 020 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava – Helenín, Hálkova 42 dle materiálu RK-25-2018-35.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz