Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1644/25/2018/RK

Usnesení: 1644/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-37
Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2018 dle materiálů RK-25-2018-37, př. 1, RK-25-2018-37, př. 2, RK-25-2018-37, př. 3, RK-25-2018-37, př. 4 a RK-25-2018-37, př. 5.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz