Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1648/25/2018/RK

Usnesení: 1648/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-43
Rada kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 50 000 Kč na podporu pořádání mistrovství ve sportovních disciplínách dle tabulky č. 1 materiálu RK-25-2018-43, př. 3;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-25-2018-43, př. 2;
  • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost dle tabulky č. 2 materiálu RK-25-2018-43, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz