Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1649/25/2018/RK

Usnesení: 1649/25/2018/RK
Materiál: RK-25-2018-44
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „Učíme se ze života pro život“ o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 23 578 227,65 Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz